Ken Chan, Rita Daniela topbill GMA’s “Ang Dalawang Ikaw”

Ken Chan, Rita Daniela topbill GMA's "Ang Dalawang Ikaw"

Ken Chan, Rita Daniela topbill GMA’s “Ang Dalawang Ikaw”

Written by Kaye