It’s Showtime Ryan Rems: Take care of your eyes

It’s Showtime Ryan Rems: Take care of your eyes

Ryan Rems advices Bayani to take care of his eyes.

“Bakit nga ba dapat pangalagaan ang ating mga mata?”

Huwag mong babalewalain ang mga malliiit na sakit alagaan ang mga mata.

Check out their hilarious answers in the video below: